ul. Podwalna 10a, Dzierżoniów +74 831 21 08
Szkolenia dla operatorów
  • Text Hover
Naszym klientom oferujemy szeroki zakres szkoleń dostosowany do ich aktualnych potrzeb.
Każdy z naszych klientów może liczyć na szkolenie z zakresu:
- obsługi zgrzewarek KmT
- technologii zgrzewania
- podstaw BHP na budowie
Uczestnicy szkoleń otrzymują imienny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.
  • Text Hover
  • Text Hover
Obsługa zgrzewarek doczołowych
  • Text Hover
Obsługa zgrzewarek elektrooporowych
  • Text Hover
Obsługa zgrzewarek preizolowanych
  • Text Hover
Montaż elektromuf KMT
We współpracy z Dolnośląskim Oddziałem PZITS, oferujemy 3 dniowe kursy w zakresie elektrooporowego i doczołowego zgrzewania PE 
(z możliwością uzyskania uprawnień UDT).