Zgrzewarki doczołowe

Urządzenia doczołowe serii KmT przeznaczone są do zgrzewania rur i kształtek z tworzyw sztucznych z grupy poliolefin (PE, PP, PB oraz PVDF), a także innych nietypowych materiałów. Zgrzewarki umożliwiają zgrzewanie rur w zakresie średnic od Ø63 do Ø630 mm wg standardowego algorytmu DVS lub algorytmu operatora. Uniwersalna konstrukcja urządzeń umożliwia zgrzewanie rur wszystkich producentów w szerokim zakresie parametrów.

W urządzeniach sterowanych manualnie operator ustawia parametry zgrzewu w oparciu o tabele zgrzewania i ma on możliwość manualnej regulacji czasów i ciśnień poszczególnych faz zgrzewania. Uproszczona konstrukcja urządzeń eliminuje dodatkowe układy elektroniczne i nadzorujące zapewniając operatorowi pełną kontrolę nad przebiegiem procesu zgrzewania.

Zgrzewarki sterowane automatycznie upraszczają proces zgrzewania do minimum. Rola operatora sprowadza się do wprowadzenia parametrów zgrzewanych rur (dla zestandaryzowanych rur dane do procesu są wyliczane na podstawie średnicy rury oraz SDR; w przypadku zastosowania rur nietypowych dane procesu mogą być alternatywnie kalkulowane w odniesieniu do średnicy rury oraz grubości ścianki). Urządzenie automatycznie wylicza oraz koryguje parametry w odniesieniu do warunków atmosferycznych w których wykonywany jest zgrzew. Przez cały proces urządzenie komunikuje się z operatorem poprzez wyświetlacz LCD podając dane aktualnej fazy zgrzewania i prosząc o wykonanie czynności technologicznych (np. włożenie i wyjęcie strugu planującego oraz płyty grzewczej). Po zakończonym procesie dane o wszystkich parametrach zgrzewu zapisane są w pamięci urządzenia, skąd mogą zostać przesłane w postaci szyfrowanych protokołów do komputera z systemem operacyjnym Windows poprzez adapter USB oraz oprogramowanie „Maszyna".

Zastosowanie urządzeń: budowa rurociągów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i innych instalacji przesyłowych, a także rur osłonowych dla instalacji przewodowych.

Badania

Wszystkie zgrzewarki sygnowane logo KmT przechodzą szereg szczegółowych badań i testów zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży. Po wielu testach wewnętrznych wykonywane są również testy w warunkach rzeczywistych na placu budowy a uzyskane dane są szczegółowo analizowane i na ich podstawie są dokonywane ewentualne modyfikacje czy dostrojenia produktów. Materiały wykorzystywane do produkcji przechodzą regularnie szereg testów mających na celu regularną kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. Testy są wykonywane zarówno w laboratorium naszej firmy jak i w zewnętrznych laboratoriach notyfikowanych.