Nasi klienci

Podstawową grupę klientów KamiTechu tworzą jednostki wykonujące prace związane z instalacją systemów rurowych przy zastosowaniu technologii zgrzewania. Wśród naszych klientów znajdują się zarówno małe firmy instalatorskie, jak i największe konsorcja zajmujące się budową obiektów strategicznych. Osobną grupę naszych klientów tworzą jednostki budżetowe związane z sieciami wodno-kanalizacyjnymi (Zakłady Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwa Komunalne) oraz Zakłady Gazownicze z całego kraju. Od lat nasze produkty obsługują również budowy na terenie całego świata (głównie Europa wschodnia, kraje arabskie, czy Ameryki południowej).

Technologie rur preizolowanych wymagają dodatkowego zapewnienia o jakości połączeń. Nasi kontrahenci niejednokrotnie doceniają jakość, trwałość oraz prostotę obsługi technologii KmT. Naszymi klientami są zarówno firmy instalacyjne, jak i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Duża liczba naszych produktów znajduje się również na terenach byłych Republik Radzieckich oraz w Skandynawii. 

Dołącz do grona naszych klientów

kwh.png
skanska.png
kghm.png
msg.png
pebeka.png
melbud.png
bims.png
kaczmarek.png
inrem.png
szgru.png
tesgas.png
wik.png
wik2.png
zpu.png