Szkolenia

Oferujemy wachlarz szkoleń, które pomagają naszym klientom w codziennej pracy. Każdy nasz klient może liczyć na szkolenie z zakresu obsługi zgrzewarek KmT oraz technologii zgrzewania i podstaw BHP na budowie. Uczestnicy kursu otrzymują imienne dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu.
Szkolenia, które odbywają się w siedzibie KamiTech obejmują:

  • obsługę zgrzewarek doczołowych KmT,
  • obsługę zgrzewarek elektrooporowych KmT,
  • techniki zgrzewania poliolefin,
  • technologię zgrzewania systemów rur preizolowanych (mufa owijana oraz mufa obkurczana),
  • obsługę zgrzewarek KmT do systemów rur preizolowanych.

 

We współpracy z Dolnośląskim Oddziałem PZITS oferujemy również kursy w zakresie elektrooporowego i doczołowego zgrzewania rur z PE. Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się we Wrocławiu.  Pierwsze dwa dni szkolenia poświęcone sią na zapoznanie się z teoretycznymi aspektami związanymi z technologią zgrzewania rur z PE oraz praktycznymi ćwiczeniami z zakresu zgrzewania rur. Trzeciego dnia odbywa się egzamin. W zależności od wybranej formy szkolenia egzamin przeprowadzany jest na uprawnienia Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa, lub Urzędu Dozoru Technicznego. 

Szczegółowe informacje oraz termin najbliższego szkolenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.pzits.not.pl/zgrzew.html lub pod numerem telefonu (71) 344 14 50